ما اثاث کشی را آسان می کنیم

جابجایی

با دقت

اثاث کشی
خانه و اداری

کارکنان حرفه ای و
با تجربه

خدمات خانه
به خانه

حمل لوازم
انباری

بارهای کوچک
حتی ۱ جعبه

حمل و نقل

هوایی

حمل و نقل
زمینی

جابجایی

با دقت

آمار و نتایج ما

4kانتقال خانه
باور نکردنی است!
ما بیش از 4280 خانه را به مقصد دیگر منتقل کرده ایم.
1700+مشتری راضی
نمی تواند اشتباه باشد!
1700+ مشتریان خوشحال نمی توانند اشتباه کنند و ما به آن افتخار می کنیم.
50kجعبه
انباری و انبار کالا
ما سالانه بیش از 50،000 جعبه را از انبارها جابجا می کنیم.
2kانتقال دفتر کار
انتقال کسب و کار
ما بیش از 2000 دفتر کسب و کار را به دفتری دیگر منتقل کرده ایم.
90+شعبه
شعبه ها
ما 93 شعبه در سراسر ایران داریم!
450+خدمتکار متخصص
خدمه کارشناس
450+ خدمه حرفه ای و متخصص برای جابجایی شما آماده است.

نظرات مشتریان

مشتریان درباره ما چه می گویند؟

ما چگونه کار می کنیم؟

1.

درخواست مشاوره رایگان

2.

تعیین قرار ملاقات

3.

امضای قرارداد و تمام!

رایگان تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان خود را دریافت کنید

0914.411.8533

همـــکاران ما

همکاران و مشتریان ما