استئتومی در جراحی بینی چیست ؟

استئتومی در جراحی بینی ، در جراحی زیبایی بینی ، برداشتن قوز در نمای روبرو باعث پهن شدن بینی خواهد شد . درنتیجه بایستی پهنای بینی باریک شود تا شکل نرمال و مطلوبی برای بینی بدست آید . برای این منظور باید دیواره ی کناری استخوان بینی و زائده ی بالا رونده ی استخوان ماگزیلاری در کنار ، با کمک وسیله ای شکسته شود و به صورت متحرک در آید تا شکل نرمال به دست آید . همچنین به دلیل اینکه غضروف های لترال فوقانی به استخوان بینی اتصال دارند ، آن ها نیز به داخل می آیند . به این عمل استئتومی لترال ( خارجی ) می گویند . ( جراح بینی )

استئتومی در جراحی بینی
این کار می تواند به همراه یا عدم همراه کاری به اسم استئتومی مدیال ( میانی ) باشد . طی این روش وسیله ای که استئوتوم نام دارد و دارای قطری در حدود دو یا سه میلی متر می باشد ، در قسمت برداشت قوز استخوانی دو طرف قرار می گیرد و استخوان بینی از سمت داخل هم به صورت متحرک در می آید . پیش از انجام این کار ها ، جراح در ابتدای عمل با تزریق لیدوکایین آدرنالین به دوز لازم ناحیه را بی حس نموده و خالی از خونریزی می کند . در این مقاله به موضوع استئتومی در جراحی بینی نیز خواهیم پرداخت .

استئتومی در جراحی بینی
استئوتومی از الزامات عمل جراحی زیبایی بینی و صاف شدن بینی به شمار می آید . لترال استئتومی در آخرین مرحله از جراحی بینی انجام می شود و به دلیل اینکه حالت تروماتیک و ضربه زننده دارد و موجب تولید تورم و التهاب می شود . یعنی آخرین مرحله جراحی بینی ، لترال استئوتومی است که اما مدیال استئوتومی را پس از برداشت قوز بینی انجام می شود . استئوتومی خارجی هم از داخل و هم از خارج قابل انجام است و هر دو روش مرسوم می باشند .

علت اصلی تورم پس از جراحی بینی ، همان استئوتومی لترال است یعنی در صورتی که در جراحی بینی به دلایلی نظیر عدم نیاز در جراحی بینی ترمیمی استئوتومی انجام نشود ، ورم زیر چشم ایجاد نخواهد شد .